Sludinājuma prioritāte!


Jo augstāka sludinājuma prioritāte, jo augstāka sludinājuma pozīcija kopējā sarakstā.

Katram sludinājumam publikācijas brīdī ir prioritāte saskaņā ar izvēlēto sludinājuma statusu.

Piemēram:
Ja Jūs izvietosiet savu sludinājumu bez maksas, šāda sludinājuma prioritāte 10 punkti.
Ja Jūs izvietosiet Bizness-sludinājumu, tā prioritāte 100 punkti.
Ja Jūs izvietosiet sludinājumu statusā Bizenss-Pro, prioritāte - 500 punkti.
Ja Jūs izvietosiet  sludinājumu statusā Ekskluzīvs, tā prioritāte 1000 punkti.

Katru dienu, prioritāte samazinās par 1 punktu, kas noved pie sludinājuma pozīciju samazināšanos kopējā sarakstā.

Jūs varat paaugstināt jūsu sludinājuma prioritāti līdz maksimāli iespējamam izvēlētajā sludinājuma statusā.
Maksa par prioritātes paagstināšanu tikai 1eiro un nav atkarīgs ne no statusa, no no pašreizējās sludinajuma prioritātes.

Piemēram:

Jūs publicējiet vienu sludinājumu Bizness-statusā, bet otru sludinājumu statusā Ekskluzīvs. Pieņemsim, ka šodien, Bizness-sludinājumam ir prioritāte 12 punkti, un Ekskluzīvām sludinājumam prioritāte 830 punkti. Ja Jūs vēlaties palielināt prioritāti abiem sludinājumiem līdz maksimālajam līmenim, jums ir jāsamaksā 1(viens) eiro par katru sludinājumu. Uzreiz pēc apmaksas prioritāte Bizness-sludinājumam tiks palielināta līdz 100 punktiem, un prioritāte Ekskluzīvām sludinājumam līdz 1000 punktiem. 

KĀ PAAUGSTINĀT SLUDINĀJUMA PRIORITĀTI?

Dodaties uz sadaļu Mani sludinājum, izvēlieties sludinājumu un noklikšķiniet uz "PAAUGSTINĀT PRIORITĀTI"

© 2021 RENT-SALE.eu