Publikācijas periods


Jūsu sludinājuma publikācijas periods ir atkarīgs no sludinājuma statusa, kuru jūs izvēlējāties publicējot to.

Sludinājuma statuss Publikācijas periods
Bezmaksas 30 dienas
Bizness 90 dienas
Bizness Pro 150 dienas
Ekskluzīvs 365 dienas

 

Ja Jūs vēlaties pagarināt jūsu sludinājuma publikācijas periodu, tad dodieties uz sadaļu Mani sludinājumi  un rediģējiet apakšsadaļu publikācijas Periods.

Sludinājumam statusā Bezmaksas Jūs varat palielināt publikācijas periodu ne vairāk, par 31 dienām , sākot ar tekošo datumu ( sludinājuma rediģēšanas datumu)

Vienkāršāk paaugstināt sludinājuma statusu! Jā, par to vajadzēs samaksāt, bet sludinājums ar augstāku Statusu saņem daudz priekšrocību.
Piemēram:
- augstāka Prioritāte, kas uzlabo jūsu sludinājuma poziciju kopējā sludinājumu Sarakstā;
- lielāku skaitu fotogrāfiju un video izvietošana;
- jūsu sludinājuma publikācija blokā TOP, kas nekavējoties paaugstina jūsu sludinājuma skatījumu skaitu!

Lēmums - aiz Jums! Veiksmi!
 

© 2021 RENT-SALE.eu