Publikācijas maksa


Jūs paši izvēlaties Maksu par jūsu sludinājuma publikāciju!

Ja esat pārliecināti,ka jūsu piedāvātais iznomā vai pārdošanā objekts tiks nekavējoties pieprasīts un darījums notiks ātri, tad ir vērts ievietot bezmaksas sludinājumu.

Ja esat profesionāls un jūsu komerciāls piedāvājums paredz ilgstošu nomu vairākiem objiektiem vai jūsu produktu sistemātisku pārdošanu, tad Jums ir labāk izvēlēties vienu no maksas variantiem sludinājumu publikācijai.

© 2020 RENT-SALE.eu