Lietošanas noteikumi


Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto sludinājumus rent-sale.eu. Sludinājumu serviss rent-sale.eu paredzēts lojālu lietotāju sludinājumu ievietošanai un turpmākai publicēšanai internetā. Ievietojot sludinājumu rent-sale.eu, lietotājs piekrīt rent-sale.eu lietošanas noteikumiem.
Ievietojot sludinājumu rent-sale.eu, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar EU likumdošanu.
Sludinājumu servisa lietotāju ērtībai un dažādu pārlūkprogrammu pareizai darbībai tiek izmantoti cookie faili, kuri atrodas lietotāja datorā.
Cookie faili tiek izmantoti, lai saglabātu lietotāja iestatījumus un preferences, ekrāna izšķirtspēju un krāsu dziļumu, vēlamo portāla valodas versiju, šķirošanas metodes, uzstādījumu par izvēlēto valūtu un t.t.
Failu cookie dati netiek nodoti trešajām personām un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības ieteikumiem un prasībām par personas datu aizsardzību.Sludinājumu portāla rent-sale.eu vietne arī tiek izmantota trešo personu reklāmas kompānijām, piemēram, Google Adsense, kā arī statistikas sistēmām, kuras ģenerē savus cookie. Uz tiem arī attiecas Eiropas Savienības prasības par personas datu aizsardzību.
Ja rent-sale.eu nav pieejams ilgāku laiku, sludinājumu publikācijas termiņi attiecīgi tiek pagarināti, izņemot gadījumus, kad rent-sale.eu nav pieejams atsevišķu interneta provaideru vainas dēļ.
Jebkuras sludinājuma teksta, speciālo lauku, kontaktinformācijas kā arī sludinājuma termiņa izmaiņas pēc sludinājuma publikācijas nav iespējamas.

Sludinājumu satura noteikumi:

Sludinājumi netiek pieņemti ( tiek izdzēsti ), ja:

- Sludinājums ievietots neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā rent-sale.eu sadaļā.
- Sludinājumi, kuri nesatur precīzu detalizētu preces, pakalpojumu vai vakances aprakstu vai kuros netiek norādīta svarīga informācija un pēc attēla nav iespējams identificēt iepriekš minētas datus vai kopumā teksts un fotogrāfijas ir maldinošas.
- Sludinājumā nepareizi aizpildīti speciālie lauki, vai ir nekorekta, kļūdaina informācija.
- Sludinājumā norādīta cena neatbilst patiesībai vai nav minēts par papildu izmaksām. Cenai jābūt galīgai bez jebkuriem papildu nosacījumiem.
- Netiek pieņemti attēli un fotogrāfijas, kuras neatbilst sludinājuma tekstā aprakstītam piedāvājumam, kā arī sliktā kvalitātē, ja nevar redzēt preces stāvokli. Fotogrāfijās vajadzētu būt redzama tikai viena prece, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā. 
- Sludinājuma teksts pirmajā rindiņā tiek izcelts ar servisa simboliem, papildus atstarpēm, punktiem utt..
- Sludinājumā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.
- Sludinājums domāts informācijas par lietotājiem vākšanai.
- Par sludinājumu sūdzas daudz citu lietotāju.
- Sludinājumā noklusēta svarīga informācija.
- Sludinājumā tiek meklēti jebkāda veida uzkrājumi, ziedojumi.
- Satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām;
- Satur preču vai pakalpojumu piedāvājumus, kurus aizliegts izvietot rent-sale.eu sludinājumos.
- Satur norādes uz lapām, kuras tiek pārslogotas ar web skaitītājiem, reklāmas blokiem, norādēm uz citam lapām. Tāpat, ja lapās ir maz informācijas, novecojušs saturs vai ir ļoti zemas kvalitātes izgatavojumi, kā arī satur norādes uz lapām, kuras nav saistītas ar sludinājuma saturu.
- Piedāvātajam pakalpojumam vai precei nav nekādas vērtības (pieprasījums) vai sludinājumam ir absurds saturs.

Kārtības noteikumi:

 Ja atkārtoti vai ļaunprātīgi tiek pārkāpti Sludinājuma satura noteikumi, rent-sale.eu administrācijai ir tiesības liegt lietotājam turpmāku sludinājumu iesniegšanu un slēgt profilu. Profila slēgšanas gadījumā personīgajā kontā atlikusī summa tiek atgriezta lietotājam.
 Lietotājam, uzņēmumam, biedrībai vai personu grupai, kuri iesniedz sludinājumus kopējās interesēs ir atļauts reģistrēt ne vairāk kā vienu reģistrāciju (akaunts).

Pušu atbildība

- Sludinājuma servisa rent-sale.eu administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai neērtībām saistītām ar sludinājumu saturu, rent-sale.eu darbību vai nepieejamību, izņemot Sludinājuma servisa rent-sale.eu lietošanas noteikumu 5.punktu.

Noteikumu izmaiņu kārtība:

Sludinājumu servisa rent-sale.eu lietošanas noteikumi var tikt mainīti, izmaiņas stājas spēkā no publikācijas brīža rent-sale.eu lapā.
 

© 2021 RENT-SALE.eu